Erabilera terapeutikoko baimenak emateko arauak

DESKARGATU

Kirol-arloko dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioa Berresteko Tresna

DESKARGATU

3/2013 Lege Organikoa, ekainaren 20koa, kirolarien osasuna babestekoa eta kiroleko dopinaren aurka borrokatzekoa

DESKARGATU

Kirolean debekatuta dauden substantzia eta metodoen zerrenda

DESKARGATU

Dopin-kontrolaren eremua, laginak hartzeko materiala eta odol-laginak manipulatzeko eta garraiatzeko protokoloa

DESKARGATU

Botikinen eduki onargarria, kirolean

DESKARGATU

Dopinaren arloan diziplina-zehapenak ezartzeko eta horiek berrikusteko prozedura

DESKARGATU

641/2009 Errege Dekretua, apirilaren 17koa, dopin-kontrolen prozesuak eta baimendutako analisi-laborategiak arautzen dituena, eta kirolean dopatzea prebenitzeko eta osasuna babesteko neurri osagarriak ezartzen dituena

DESKARGATU

1744/2011 Errege Dekretua, azaroaren 25ekoa, apirilaren 17ko 641/2009 Errege Dekretua aldatzen duena (641/2009 Errege Dekretua, Dopin-kontrolen prozesuak eta baimendutako analisi-laborategiak arautzen dituena, eta kirolean dopatzea prebenitzeko eta osasuna babesteko neurri osagarriak ezartzen dituena)

DESKARGATU

Ebazpena, 2016ko urtarrilaren 27koa, Idazkaritza Tekniko Nagusiarena, dopinaren aurkako Hitzarmenaren Eranskinari egindako zuzenketei buruzkoa

DESKARGATU

Ebazpena, 2013ko otsailaren 4koa, Kirol Kontseilu Gorenaren Lehendakaritzarena, kirolariak lokalizatzeko formularioa onartzen duena

DESKARGATU

Ebazpena, 2015eko apirilaren 22koa, Kirol Kontseilu Gorenaren Lehendakaritzarena, dopin-kontroletarako formularioak onartzen dituena

DESKARGATU

Kirol-arloko dopinaren aurkako Nazioarteko Konbentzioaren II Eranskinaren aldaketa (Erabilera terapeutikoko baimenak emateko arauak)

DESKARGATU